ఆ క్ర‌మంలోనే వ‌రుస ఫోటోషూట్ల‌తో అంత‌కంత‌కు అగ్గి రాజేస్తోంది. వామిక తాజా ఫోటోషూట్ ఇంట‌ర్నెట్ లో అగ్గి రాజేస్తోంది.