తాజాగా షేర్ చేసిన ఫోటోషూట్ కి రెడ్ రైడింగ్ హుడ్ అని క్యాప్ష‌న్ ఇచ్చింది.