ట్రెండీ వేర్ లో బ్యూటిఫుల్ లుక్స్ తో కనిపిస్తుంది సారా అలీ ఖాన్. ఈ ఫోటో చూసిన ఎవరైనా సరే ఆమె మాయలో పడిపోవడం ఖాయమని చెప్పొచ్చు.