గ్లామర్ బ్యూటీస్ కూడా తగ్గేది లే అనే విధంగా ఎప్పటికప్పుడు హాట్ ఫోటోషూట్ లు చేస్తూ దూసుకుపోతున్నారు.