సమంత ది ఫ్యామిలీ మెన్ 2 సిరీస్ దర్శకులతో చేసిన సిటాడెల్ ఇండియన్ వెర్షన్ వెబ్ సిరీస్ రిలీజ్ కి సిద్ధం అవుతోంది.