మల్టీ కలర్‌ ఔట్‌ ఫిట్‌ లో జాన్వీ కపూర్ మెరుస్తోంది