ఆ జ్యూవెలరీలో ఆమెకు మరింత అందాన్ని తెచ్చిపెట్టింది. ఇక, తన ఎద అందాలు మొత్తం క్లియర్ గా కనిపించేలా ఫోటోలకు ఫోజులు ఇవ్వడం విశేషం.