అన్వేషి జైన్ తాజాగా ఇలా పింక్ చీర కట్టు ఫోటోలతో నెటిజన్స్ ని ఫిదా చేసింది.